Quyết tâm cải thiện năng lực cạnh tranh

Thứ Hai, 22/11/2021, 23:19 [GMT+7]

Quyết tâm cải thiện năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, phấn đấu đưa Khánh Hòa vào tốp đầu của cả nước về chỉ số PCI.


Nhiều nhiệm vụ đặt ra


Năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh xếp hạng 26/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2019, song vẫn chưa tương xứng với một tỉnh đang phát triển. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2021, UBND tỉnh đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp chung cho tất cả các sở, ngành và địa phương, trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác thông tin và truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.

 

Bộ phận Một cửa ở UBND TP. Nha Trang.

Bộ phận Một cửa ở UBND TP. Nha Trang.


Chương trình hành động lần này đặc biệt chú trọng đến cán bộ thực thi. UBND tỉnh đặt ra nhiệm vụ phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đối với cán bộ không đáp ứng điều kiện về trình độ, tác phong làm việc sẽ chuyển đổi vị trí công tác khác; thực hiện hiệu quả chế độ giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi, các bộ phận nhũng nhiễu, gây phiền hà và đòi hỏi các chi phí không chính thức đối với các nhà đầu tư.


Ngoài ra, các đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tư duy mới, hướng tới nền hành chính phục vụ. Mục tiêu là giảm tối đa thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư. UBND tỉnh và các sở sẽ tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN)…


Ông Trần Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI nhằm xác định trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2021. Qua đó, vạch ra khung hành động cụ thể để tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số PCI; phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện sau mỗi năm và nằm trong nhóm có chất lượng điều hành “Tốt” vào năm 2025, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước.


Cải thiện các chỉ số có thứ hạng thấp


Từ kết quả xếp hạng năm 2020 cho thấy, một số lĩnh vực có chỉ số thành phần tụt giảm điểm số và thứ hạng như: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, dịch vụ hỗ trợ DN… Để cải thiện thứ hạng, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đối với chỉ số tiếp cận đất đai, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương rà soát, lập danh sách các DN đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn họ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, xem xét tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc DN đang gặp phải liên quan đến các thủ tục này. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thiết lập đường dây nóng, thành lập tổ chuyên trách tham mưu tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chính sách, thủ tục đất đai. Nội dung thắc mắc và nội dung giải đáp, trả lời của cơ quan có thẩm quyền được đăng tải công khai trên website của sở. Mục tiêu năm 2021, chỉ số tiếp cận đất đai đạt 7,2 điểm.


Đối với chỉ số tính minh bạch, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế. Trong đó, đăng tải tất cả các thông tin liên quan đến văn bản điều hành, quy hoạch, dự án thu hút đầu tư trên website của các đơn vị; công bố đầy đủ, kịp thời các tài liệu về ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, tình hình thu - chi ngân sách hàng quý, năm của tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng như các địa phương; phấn đấu năm 2021, chỉ số này đạt 6,8 điểm.


Những chỉ số có thứ hạng thấp còn lại cũng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Tỉnh kỳ vọng trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

 

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm cải cách hành chính; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chung của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ tại chương trình hành động này phải tự cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai chi tiết, nỗ lực đúng mức để hoàn thành nhiệm vụ, đạt kết quả và chỉ tiêu đề ra. Ông Lê Hữu Hoàng cũng yêu cầu các đơn vị và chính quyền các cấp phải liêm chính, trách nhiệm, phục vụ; việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, DN phải được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình.


Đình Lâm

 

.

các thông tin tiện ích