Sở Giao thông vận tải: Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cải cách hành chính

Thứ Hai, 15/03/2021, 22:17 [GMT+7]

Sở Giao thông vận tải: Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót trong kết quả cải cách hành chính năm 2020.


Theo đó, những nội dung cần khắc phục gồm: Rà soát các nội dung yêu cầu báo cáo định kỳ để bảo đảm thực hiện báo cáo đầy đủ; xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đúng thời hạn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ; công khai đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử của sở; rà soát các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố phát sinh hồ sơ trên thực tế; tăng cường sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của lãnh đạo trên các văn bản điện tử…


Năm 2021, sở phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3, 4 đạt chỉ tiêu được UBND tỉnh giao và cao hơn ít nhất 10% so với năm trước; phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; hơn 30% công việc giao trên phần mềm nhắc việc được hoàn thành sớm hạn, không có công việc trễ hạn, gia hạn.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích