Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa: Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

Thứ Tư, 10/03/2021, 23:32 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa: Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa đã có 3 năm liên tiếp đứng đầu khối cơ quan ngành dọc về cải cách hành chính (CCHC). Đây là thành quả của sự quyết liệt trong chỉ đạo, nỗ lực triển khai nhiệm vụ CCHC của chi nhánh.


3 năm liên tiếp đứng đầu khối


Theo Quyết định phê duyệt, công bố chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2020 của UBND tỉnh, chỉ số CCHC của NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đạt 96,43% - cao nhất khối cơ quan ngành dọc tại địa phương. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đứng nhất khối về CCHC.

 

Đại diện tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước  Chi nhánh Khánh Hòa.

Đại diện tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa.


Để đạt được kết quả đó, năm 2020, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch triển khai CCHC tại cơ quan với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như: Tiền tệ, hoạt động NH, ngoại hối… nhằm phát triển hệ thống NH hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, vững chắc, đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chi nhánh cũng tiếp tục áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; phần mềm “Hỗ trợ quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại NHNN Chi nhánh Khánh Hòa” giúp lãnh đạo chi nhánh theo dõi quá trình giải quyết TTHC, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu, báo cáo thống kê; đồng thời, quản lý thời gian giải quyết TTHC và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng công chức trong quá trình xử lý hồ sơ. Chi nhánh cập nhật đầy đủ thông tin và trạng thái xử lý hồ sơ của dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh tiếp nhận lên ứng dụng theo dõi hồ sơ thuộc phần mềm một cửa điện tử của NHNN, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp theo dõi quá trình xử lý hồ sơ TTHC.


Hiện nay, chi nhánh có 108 TTHC, trong đó có 97 TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa (72 TTHC lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động NH, 25 TTHC lĩnh vực hoạt động ngoại hối); 11 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán và kho quỹ được thực hiện giải quyết tại quầy giao dịch do đặc thù hoạt động nghiệp vụ. Chi nhánh thực hiện niêm yết công khai TTHC, rà soát sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp; hoàn thiện và nâng cấp “Phần mềm tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ TTHC” tại chi nhánh nhằm hiện đại hóa công tác tiếp nhận, theo dõi hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh tại chi nhánh. Năm 2020, chi nhánh thực hiện giải quyết 94 hồ sơ, trong đó có 52 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa; 42 hồ sơ nhận và giải quyết trực tiếp tại phòng nghiệp vụ chuyên môn. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn; không phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC của chi nhánh.


Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều hành


Theo ông Đỗ Trọng Thảo - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khánh Hòa, năm 2021, NHNN Việt Nam đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung triển khai liên tục và có hiệu quả các lĩnh vực CCHC nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, NH ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương thị trường tiền tệ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Trong đó, trọng tâm CCHC năm 2021 tập trung vào 3 nội dung lớn, gồm: Cải cách hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của NHNN. Trên cơ sở đó, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã đề ra nhiều nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, điều hành tiền tệ, NH.


Chi nhánh sẽ chủ động rà soát và có kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hoạt động NH, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi sau dịch Covid-19; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật để chuyển tải kịp thời, hiệu quả chính sách pháp luật về tiền tệ, NH đến người dân trên địa bàn. Song song đó, chi nhánh sẽ thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại chi nhánh theo hướng dẫn của NHNN; tiếp tục rà soát và hoàn thiện phần mềm “Hỗ trợ quản lý và giải quyết hồ sơ TTHC tại NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa” để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh các phần mềm chuyên môn đang áp dụng như: Chương trình thanh toán Citad, kế toán giao dịch, quản lý kho quỹ, tài sản, báo cáo thống kê, quản trị nguồn nhân lực, chi nhánh cũng thực hiện gửi nhận văn bản qua hệ thống quản lý và điều hành của NHNN, phần mềm Outlook mail và E-office. Các văn bản chỉ đạo, chuyển giao công việc đều được tin học hóa tới từng phòng, ban, từng công chức; văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn được gửi thông qua phần mềm E-office đã góp phần chuyển giao nhanh chóng, kịp thời đến các chi nhánh tổ chức tín dụng.


Đối với các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch, góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thời gian tới, chi nhánh sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện, giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC và nâng cao ý thức phục vụ của công chức giải quyết TTHC.

 

 


 

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ: Công tác CCHC luôn được ban giám đốc NHNN chi nhánh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát; tình hình thực hiện và kết quả CCHC được theo dõi, đánh giá thường xuyên đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng công chức, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, chi nhánh luôn giải quyết sớm hoặc đúng thời hạn quy định. Chi nhánh cũng duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống chất lượng ISO, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC, đặc biệt là việc đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua NH, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ NH của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.  
 

 MAI HOÀNG


 

.

các thông tin tiện ích