09:05, 19/05/2020

Khánh Hòa giảm hạng chỉ số cải cách hành chính

Sáng 19-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

Sáng 19-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Theo số liệu tại hội nghị, năm 2019, với tổng điểm 80,9, PAR INDEX của Khánh Hòa đứng thứ 34/63 tỉnh, thành (giảm sâu so với vị thứ 11/63 năm 2018); SIPAS đạt 77,64%. Trong các chỉ số thành phần, Khánh Hòa có chỉ số công tác chỉ đạo điều hành CCHC đồng hạng 4 cùng 11 tỉnh khác; chỉ số hiện đại hóa hành chính đứng thứ 17 trong cả nước và thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung. Các chỉ số xây dựng và thực hiện văn bản pháp luật; cải cách thủ tục hành chính cũng đạt khá cao. Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước không cao nhưng vẫn tăng so với năm 2018... 

         
Được biết, PAR INDEX 2019 được đánh giá ở 17 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ tiêu chí xác định PAR INDEX cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần.


N.V