07:04, 28/04/2020

Khánh Hòa xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố về chỉ số PAPI năm 2019

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) của Khánh Hòa năm 2019 đạt 42,16 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) của Khánh Hòa năm 2019 đạt 42,16 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố. Đây là thông tin từ Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2019 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích thời gian thực công bố trực tuyến sáng 28-4.


Trong các chỉ số thành phần của Khánh Hoà, chỉ số quản trị điện tử vượt cao so với mức điểm trung bình. Các chỉ số: thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường có chuyển biến. Chỉ số: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tuy dưới mức điểm trung bình thành phần nhưng một số chỉ số đã cải thiện đáng kể so với năm 2018.

 

 

Bảng chỉ số PAPI năm 2019 tiếp tục ghi nhận không có địa phương nào đạt điểm cao nhất đối với cả 8 chỉ số thành phần. Trong bảng này, 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Ninh với chỉ số PAPI đều trên 46,6 điểm; cuối bảng là Bình Định với 40,84 điểm. Báo cáo PAPI 2019 ghi nhận cải thiện ở hầu hết lĩnh vực quản trị với 5/6 lĩnh vực điều hành đều cải thiện trong 5 năm qua. Điểm số trung bình cấp tỉnh của 6 lĩnh vực điều hành tăng từ 34 điểm năm 2015 lên 37,4 điểm năm 2019. Trong năm 2019, cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và nâng cao công khai, minh bạch trong ra quyết định.

 

Được biết, năm 2019, chỉ số PAPI khảo sát 14.138 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên ở 63 tỉnh, thành.


N.V