10:11, 06/11/2019

Từ ngày 1-12: Kho bạc Nhà nước chỉ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày 5-11, Kho bạc Nhà nước tỉnh có văn bản thông báo các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 1-12-2019,  Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ nhận chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của  Kho bạc Nhà nước.

Ngày 5-11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh có văn bản thông báo các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 1-12-2019, KBNN tỉnh chỉ nhận chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Vì vậy, KBNN tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương đăng ký tham gia dịch vụ công qua KBNN (riêng các đơn vị thuộc khối an ninh - quốc phòng do yếu tố bảo mật nên trước mắt chưa triển khai). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Tổ triển khai dịch vụ công của KBNN tỉnh để được hỗ trợ nghiệp vụ.


Theo lộ trình đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN, trong năm 2019, 100% thủ tục hành chính KBNN được thực trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công mức độ 4.


N.D