Cam Ranh: Đẩy mạnh áp dụng phần mềm một cửa

Thứ Năm, 09/08/2018, 23:08 [GMT+7]

Cam Ranh: Đẩy mạnh áp dụng phần mềm một cửa

Từ đầu năm đến nay, UBND TP. Cam Ranh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm rút ngắn các thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.


Thời gian qua, Cam Ranh đã triển khai áp dụng phần mềm một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, các phòng chuyên môn có liên quan đến quy trình giải quyết TTHC và UBND xã, phường. Ngoài ra, thành phố cũng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 đối với tất cả TTHC thuộc các lĩnh vực áp dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời tích hợp phần mềm tra cứu TTHC trên trang thông tin điện tử thành phố để người dân biết, thuận lợi cho việc theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của công dân được công khai, minh bạch. Hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố cũng được thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết đảm bảo đúng quy định.

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.


Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Cam Ranh, Tổ trưởng bộ phận một cửa, UBND thành phố đã triển khai kịp thời và đảm bảo cho 15/15 xã, phường thực hiện đồng bộ mô hình một cửa, một cửa liên thông. Hàng tháng, UBND thành phố đều có văn bản thông báo tình hình giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, qua đó thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các phòng, ban chuyên môn trong việc giải quyết TTHC. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thành phố niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; công khai đầy đủ đường dây nóng; bổ sung thêm 1 máy scan, 2 micro để thuận lợi cho việc giải quyết TTHC cho người dân. Thành phố cũng đã công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3, 4.


Nhìn chung, qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, toàn bộ quá trình tiếp nhận và tác nghiệp hồ sơ luôn được lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thành phố giám sát chặt chẽ; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn trong giải quyết việc liên quan đến tổ chức, công dân. Thái độ, tác phong phục vụ và năng lực của công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu giải quyết công việc. Kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên nhiều phương tiện, giúp tổ chức, cá nhân tra cứu hồ sơ dễ dàng, hạn chế đi lại nhiều lần, gây phiền hà.


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết,  công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát kế hoạch của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, việc giải quyết TTHC đi vào nề nếp. Hiện nay, tinh thần thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân đã được nâng lên một bước, trình tự thủ tục được giải quyết công khai rõ ràng, quy trình giải quyết công việc được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian.


7 tháng qua, thành phố đã giải quyết được 10.878 hồ sơ trước hạn, 1.474 hồ sơ đúng hạn, chỉ có 40 hồ sơ trễ hạn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền cải cách TTHC. Thành phố cũng sẽ khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức năm 2018 để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm phục vụ được tốt hơn. Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiêm cấm việc yêu cầu công dân nộp thêm giấy tờ, nộp quá số lượng hồ sơ, tài liệu đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Nếu cán bộ, công chức vi phạm, thành phố sẽ làm rõ trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích