Sở Tư pháp: Đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến

Chủ Nhật, 25/02/2018, 23:36 [GMT+7]

Sở Tư pháp: Đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến

Đây là một trong những nội dung đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm nay của Sở Tư pháp. Kế hoạch tập trung vào 8 nội dung, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị.


Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu công tác cải cách thể chế, tập trung góp ý, thẩm định các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp,  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Sở Tư pháp phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành trong năm được cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Đồng thời, sở triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Trong đó, phấn đấu tối thiểu 40% hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp được sở tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3; toàn bộ hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cần phối hợp xác minh tại Công an tỉnh được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa 2 cơ quan; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm xuống dưới 0,1%. Sở cũng phấn đấu đạt tối thiểu 80% về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.


N.V


 

.

các thông tin tiện ích