Sở Xây dựng: Giải quyết thủ tục hành chính còn chậm

Thứ Hai, 05/02/2018, 21:07 [GMT+7]

Sở Xây dựng: Giải quyết thủ tục hành chính còn chậm

Theo Kết quả cải cách hành chính UBND tỉnh phê duyệt và công bố cuối tháng 1-2018, Sở Xây dựng xếp hạng trung bình. Nguyên nhân chính là do công tác áp dụng các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở còn chậm trễ, chưa cập nhật phần mềm kịp thời, ngắt đoạn thủ tục hành chính chưa đúng quy định, không thực hiện công bố thủ tục hành chính đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, công tác báo cáo định kỳ chưa chấp hành nghiêm chỉnh; công tác tự đánh giá chấm điểm, giải trình chấm điểm còn thực hiện sơ sài, không đúng quy trình.


Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, trong năm 2018, toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thành vượt mức các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, văn bản điện tử; siết chặt kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ…


NHẬT THANH

 

.

các thông tin tiện ích