Giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thứ Sáu, 05/01/2018, 22:59 [GMT+7]

Giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 5-1, các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề: “Tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh”.


Theo kế hoạch, đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung: các vấn đề chính liên quan đến việc thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, cụ thể như việc ban hành văn bản thực hiện các quy định về cải cách hành chính, kết quả cải cách TTHC trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đoàn tập trung giám sát việc thực hiện TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.


Ông Lê Xuân Thân thống nhất với nội dung giám sát. Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thời gian giám sát tập trung vào tháng 3 và 4. Kết quả giám sát sẽ được đoàn báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6.


BÍCH LA
 

.

các thông tin tiện ích