11:03, 08/03/2022

Thuế phải nộp đối với cá nhân cho thuê tài sản

Tôi có căn hộ cho thuê (nguyên căn) thời hạn 1 năm, từ tháng 9-2021 đến tháng 8-2022. Giá cho thuê năm 2021 là 9 triệu đồng/tháng; năm 2022 là 10 triệu đồng/tháng. Tôi nghe nói cho thuê dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế, vậy trường hợp của tôi là không phải chịu thuế?

Hỏi: Tôi có căn hộ cho thuê (nguyên căn) thời hạn 1 năm, từ tháng 9-2021 đến tháng 8-2022. Giá cho thuê năm 2021 là 9 triệu đồng/tháng; năm 2022 là 10 triệu đồng/tháng. Tôi nghe nói cho thuê dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế, vậy trường hợp của tôi là không phải chịu thuế?
 
Lê Thị Mỹ (Cam Ranh, Khánh Hòa)
 
Trả lời: Theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 40/2021 và 100/2021, cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ. Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch.  
 
Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 
Trường hợp cho thuê nhà của bà, doanh thu năm 2021 là 36 triệu đồng; năm 2022 là 80 triệu đồng. Tuy nhiên tính theo năm (12 tháng) thì tổng doanh thu cho thuê của năm 2021 là 108 triệu đồng; năm 2022 là 120 triệu đồng. Do đó, bà thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của năm 2021 và năm 2022 theo hợp đồng cho thuê nhà. 
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng