11:03, 02/03/2022

Điều kiện để cá nhân nhận thế chấp tài sản nhà đất

Tôi có thửa đất, trên đó có công trình xây dựng là nhà xưởng sản xuất đồ gỗ. Tôi muốn thế chấp cho một người bạn, để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Xin cho biết đối với cá nhân có được nhận thế chấp không và phải đáp ứng điều kiện gì?

 

. Hỏi: Tôi có thửa đất, trên đó có công trình xây dựng là nhà xưởng sản xuất đồ gỗ. Tôi muốn thế chấp cho một người bạn, để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Xin cho biết đối với cá nhân có được nhận thế chấp không và phải đáp ứng điều kiện gì?


Võ Đình Trọng (TP. Nha Trang)


. Trả lời: Với pháp luật dân sự, thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp). Pháp luật về đất đai, về nhà ở đều mở ra các điều kiện để người có tài sản là nhà, đất được thế chấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật.


Tại Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc nhận thế chấp của cá nhân đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


1. Bên nhận thế chấp là cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


2. Việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao dịch khác;


3. Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác áp dụng không được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và không có quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn;


4. Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG