Cách tính trợ cấp thôi việc đối với công chức

Thứ Ba, 01/03/2022, 22:53 [GMT+7]

Cách tính trợ cấp thôi việc đối với công chức

. Hỏi: Tôi là công chức ở huyện từ năm 2014, đến năm 2021 chuyển công tác về Chi cục thuộc Sở. Thời gian công tác ở huyện là 7 năm, ở Chi cục là 1 năm. Nay nếu tôi xin thôi việc thì cách tính trợ cấp thôi việc như thế nào, cơ quan nào chi trả?


(Nguyễn Văn Th. - Nha Trang)


. Trả lời: Theo Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27-4-2010  quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, chế độ thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với công chức thực hiện theo quy định như sau:


Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 (một) tháng lương hiện hưởng. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên. Thời gian làm việc nêu trên, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm làm việc; từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm làm việc. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.


Căn cứ quy định nêu trên, trợ cấp thôi việc của ông là: 8 năm x 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).


Chi cục nơi ông công tác khi thôi việc có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.


Luật gia Minh Hương

 

.

các thông tin tiện ích