Điểm mới về góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ Nhật, 06/03/2022, 23:17 [GMT+7]

Điểm mới về góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hỏi: Tôi dự định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, song có một số vướng mắc về việc góp vốn thành lập công ty. Xin hỏi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định gì khác so với Luật Doanh nghiệp năm 2014 về vấn đề này?
 
(Lê Văn Hùng - Nha Trang)
 
Trả lời: Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi tắt là công ty) có thêm quyền phát hành cổ phần để chuyển đổi thành công ty cổ phần và được phát hành trái phiếu, so với luật cũ.
 
Theo Điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về góp vốn thành lập công ty, vốn điều lệ của công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
 
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định. 
 
Như vậy, so với Luật Doanh nghiệp năm 2014, luật mới bổ sung thêm quy định vốn điều lệ của công ty được xác định khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, thời gian góp vốn 90 ngày được quy định rõ hơn khi không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. 
 
Luật gia Minh Hương
.

các thông tin tiện ích