08:03, 15/03/2022

Thủ tục cải chính thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn

Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng tôi ghi sai năm sinh của tôi từ 1981 thành 1991.  Xin hỏi, nay tôi muốn sửa lại năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn thì thủ tục và giấy tờ thế nào?

. Hỏi: Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng tôi ghi sai năm sinh của tôi từ 1981 thành 1991.  Xin hỏi, nay tôi muốn sửa lại năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn thì thủ tục và giấy tờ thế nào?


(Trần Thị Vân, Vạn Ninh, Khánh Hòa)


. Trả lời: Theo Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch thì người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.


Trường hợp bà hỏi, khi đăng ký kết hôn nếu có sai sót năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn, so với năm sinh ghi trên Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân… thì bà có quyền yêu cầu đính chính, cải chính thông tin về năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn cho đúng. Thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch (trong đó có việc đăng ký kết hôn) do UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thực hiện.


Thủ tục gồm: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;  Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của người cần cải chính (để thực hiện ghi chú nội dung cải chính); Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu ủy quyền cho người khác làm thay); hoặc Văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực) và giấy tờ chứng minh mối quan hệ (nếu ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) (chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp trực tiếp); CMND/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu của người được thay đổi, cải chính. Giấy tờ xuất trình: Xuất trình Giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký; xuất trình Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người đi đăng ký.


Luật gia Minh Hương