09:03, 10/03/2022

Quy định về hợp đồng làm việc đối với người lao động cao tuổi?

Hỏi: Công ty tôi tuyển dụng người cao tuổi vào làm việc nhưng gần hết thời hạn 1 năm. Xin hỏi công ty có ký thêm 1 năm nữa được không? Công ty có thể ký hợp đồng lao động với họ đến bao nhiêu tuổi?...

Hỏi: Công ty tôi tuyển dụng người cao tuổi vào làm việc nhưng gần hết thời hạn 1 năm. Xin hỏi công ty có ký thêm 1 năm nữa được không? Công ty có thể ký hợp đồng lao động với họ đến bao nhiêu tuổi?
 
Hoàng Văn Cường (Nha Trang)
 
Trả lời:  Điều 149 Bộ luật Lao động 2019  quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:
1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 
2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
 
3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
 
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.
 
Như vậy, công ty có sử dụng người lao động cao tuổi và vẫn có thể ký hợp đồng lao động với thời hạn thêm 1 năm hoặc nhiều lần hợp đồng xác định thời hạn thậm chí là cả hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người cao tuổi sau khi kết thúc hợp đồng. Ngoài ra, pháp luật lao động không quy định giới hạn sử dụng lao động cao tuổi đến khi họ bao nhiêu tuổi. Nếu như người sử dụng lao động có nhu cầu thì vẫn có thể tuyển dụng, sử dụng lao động cao tuổi ở bất kỳ độ tuổi nào. 
 
Luật gia Minh Hương