Khiếu nại và khởi kiện hành vi chứng thực của UBND cấp xã

Thứ Năm, 06/01/2022, 22:15 [GMT+7]

Hỏi: Khi phát hiện việc UBND cấp xã chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản không đúng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên có liên quan, vậy  các đương sự có quyền khiếu nại và khởi kiện hành vi chứng thực hay không?


(Nguyễn Văn Tùng - Nha Trang)


Trả lời: Theo quy định tại các khoản  2, 3, 4  Điều 2 và  khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015 ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì chứng thực là việc UBND cấp xã xác nhận cho các yêu cầu, giao dịch dân sự của người có yêu cầu chứng thực, qua đó người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao đúng với bản chính, về tính xác thực chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản, về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, về nội dung của hợp đồng, giao dịch.


Do đó, đây  là hành vi hành chính, thuộc đối tượng khiếu nại và khởi kiện nếu hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trình tự thủ tục giải quyết  được thực hiện theo quy định của Luật  Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà


 

.

các thông tin tiện ích