Hỏi đáp chính sách pháp luật

Thứ Sáu, 31/12/2021, 22:51 [GMT+7]
Hợp đồng đặt cọc có phải công chứng?
 
. Hỏi: Tôi đang thực hiện giao dịch mua nhà, chuẩn bị đặt cọc. Vậy xin hỏi hợp đồng đặt cọc có phải công chứng không? Nếu một bên có vi phạm thì mức phạt cọc quy định như thế nào?
(Lê Hoàng Trung - Vạn Ninh). 
 
. Trả lời: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Công chứng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành không có điều khoản nào quy định hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực mà chỉ quy định công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, để tránh tranh chấp hoặc các rủi ro khác thì các bên nên công chứng hoặc chứng thực. Trên thực tế nhiều trường hợp vì tin tưởng nên chỉ đưa tiền đặt cọc mà không có giấy tờ ghi nhận về việc giao nhận tiền đặt cọc dẫn tới tranh chấp.
 
Khi bên nhận đặt cọc hoặc bên đặt cọc không giao kết hoặc thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận thì sẽ bị phạt cọc; mức phạt cọc được quy định rõ tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, mức phạt cọc được quy định như sau: Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc. Nếu các bên thỏa thuận khác về mức phạt cọc (có thể cao hoặc thấp hơn số tiền đặt cọc) thì thực hiện theo thỏa thuận đó với điều kiện nội dung thỏa thuận không trái quy định pháp luật, đạo đức xã hội.
 
Luật gia M.H
.

các thông tin tiện ích