Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thứ Ba, 15/01/2019, 22:37 [GMT+7]

Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Hỏi: Xin cho biết trong tuyển dụng công chức chế độ ưu tiên được áp dụng thế nào. Cháu đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì có thể được ưu tiên mức nào?


Phạm Nhật Hạnh (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh)


Trả lời: Cháu đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức sẽ được cộng điểm ưu tiên. Quy định hiện hành, trường hợp của cháu được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuy nhiên, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực từ ngày 15-1-2019) đã có sự sửa đổi, với trường hợp của cháu sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.


Cụ thể, đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định như sau:


a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;


b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;


c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.


Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích