Trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Thứ Ba, 08/01/2019, 23:17 [GMT+7]

Trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Hỏi: Pháp luật có quy định trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản (BĐS) đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh BĐS không?  


(Lê Thùy Trang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


Trả lời: Tại Điều 6 của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định: doanh nghiệp kinh doanh BĐS có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS theo các hình thức sau: tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh BĐS; tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh BĐS; tại sàn giao dịch BĐS đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch BĐS.


Nội dung thông tin về BĐS bao gồm: loại BĐS; vị trí BĐS; thông tin về quy hoạch có liên quan đến BĐS; quy mô của BĐS; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của BĐS thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với BĐS là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư; thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến BĐS; hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng BĐS; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có); giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích