Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Thứ Hai, 07/01/2019, 06:28 [GMT+7]

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Hỏi: Các thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì số tiền phải đóng là bao nhiêu?


Phan Nhật Lệ (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh)


Trả lời: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có mức đóng bảo hiểm y tế được Chính phủ quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP như sau: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.


Căn cứ mức lương cơ sở được Chính phủ quy định, cụ thể số tiền từng người trong hộ gia đình phải đóng là:


a) Từ ngày 1-1-2019 đến hết 30-6-2019 (mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng), người thứ nhất đóng 62.550 đồng/tháng; người thứ 2: 43.785 đồng/tháng; người thứ 3: 37.530 đồng/tháng; người thứ 4: 31.275 đồng/tháng; từ người thứ 5 trở đi: 25.020 đồng/tháng.


b) Từ ngày 1-7-2019 trở đi (mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng), người thứ nhất đóng 67.050 đồng/tháng; người thứ 2: 46.935 đồng/tháng; người thứ 3: 40.230 đồng/tháng; người thứ 4: 33.525 đồng/tháng; từ người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng.


Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nộp tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


 

.

các thông tin tiện ích