Có thể được trợ giúp pháp lý tại nơi ở của mình?

Thứ Năm, 10/01/2019, 23:06 [GMT+7]

Có thể được trợ giúp pháp lý tại nơi ở của mình?

Hỏi: Ông nội tôi là người có công với cách mạng, ông có việc liên quan đến pháp luật cần được giải quyết. Do tuổi cao, sức yếu, ông muốn cán bộ trợ giúp pháp lý (TGPL) tới nhà để hỗ trợ pháp lý cho ông được không?


Trần Việt Bắc (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Luật TGPL và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp đều có các quy định về địa điểm tiếp người được TGPL.


Luật TGPL ghi nhận: tổ chức thực hiện TGPL bố trí nơi tiếp người được TGPL tại trụ sở của tổ chức thực hiện TGPL hoặc tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng, thuận lợi.


Quy định của luật cho thấy, việc tiếp người được TGPL có thể được thực hiện tại một địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức TGPL.


Hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư 12/2018/TT-BTP không nói rõ “địa điểm khác ngoài trụ sở” là những địa điểm nào mà bộ chỉ lưu ý việc bố trí địa điểm thuận lợi cho người được TGPL tiếp cận và trình bày yêu cầu TGPL và bố trí địa điểm phù hợp trong trường hợp vụ việc TGPL cần được giữ bí mật.


Quy định về thời gian thực hiện TGPL làm căn cứ chi trả thù lao thực hiện vụ việc TGPL theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm: thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với người được TGPL hoặc thân nhân của họ, thời gian xác minh vụ việc TGPL, thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc TGPL; thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chuẩn bị tài liệu tại tổ chức thực hiện TGPL và thời gian hợp lý khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện vụ việc TGPL được xác định trên cơ sở xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


 Với các quy định của pháp luật được viện dẫn trên đây cho thấy, trong những trường hợp nhất định, người có yêu cầu TGPL có thể được người thực hiện TGPL trực tiếp nơi ở của mình.


Bạn có thể liên hệ đến Trung tâm TGPL nhà nước để được hướng dẫn thêm.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích