Trách nhiệm phối hợp trong tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Thứ Hai, 14/01/2019, 22:48 [GMT+7]

Trách nhiệm phối hợp trong tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Hỏi: Với người chưa thanh niên tham gia tố tụng trong vụ án hình sự thì pháp luật có quy định thế nào để họ được bảo vệ về mọi mặt?


Trần Việt Nam (phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh)


Trả lời: Bộ luật Tố tụng hình sự đã dành một chương về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi quy định các nguyên tắc, yêu cầu đối với người tiến hành tố tụng, việc tham gia tố tụng của người đại diện, thành phần hội đồng xét xử… nhằm bảo đảm một thủ tục tố tụng thân thiện. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH (hiệu lực từ ngày 5-2-2019), liên ngành kiểm sát, tòa án, công an, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội quy định trách nhiệm phối hợp của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, có các nội dung:


1. Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự có người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng dưới 18 tuổi, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Chương XXVIII và các quy định khác của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng thân thiện đối với người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.


2. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp những thông tin cần thiết về quá trình tố tụng, về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi và người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng, bảo vệ lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.


3. Người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; đại diện của nhà trường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải có mặt và tham gia đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích