03:08, 31/08/2020

Ông Cao Cường giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 31-8, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm ông Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-9-2020.

 

 

Ngày 31-8, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm ông Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-9-2020.

 

Ông Hà Quốc Trị (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Cao Cường.
Ông Hà Quốc Trị (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Cao Cường.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hà Quốc Trị đề nghị trên cương vị mới, ông Cao Cường cùng tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy tích cực tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi công tác dân vận của Đảng trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn quân, toàn dân triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đã đề ra.
 
 
N.D