04:08, 27/08/2020

Ông Lữ Thanh Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

Chiều 27-8, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao Quyết định điều động và chỉ định ông Lữ Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chiều 27-8, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao Quyết định điều động và chỉ định ông Lữ Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 1-9. 
 
 
ông Nguyễn Khắc Định (bìa trái) trao quyết định cho ông Lữ Thanh Hải.
Ông Nguyễn Khắc Định (bên trái) trao quyết định cho ông Lữ Thanh Hải.
 
 
Ông Lữ Thanh Hải tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (kiêm nhiệm) đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
 
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, ông Lữ Thanh Hải là cán bộ có năng lực, phẩm chất đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trên cương vị mới, ông Lữ Thanh Hải cần tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, phát huy kinh nghiệm, đoàn kết cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VIII đã đề ra… 
 
MẠNH HÙNG