10:04, 29/04/2022

Giải ngân 13,91 tỷ đồng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11

Tính đến hết ngày 29-4, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 13,91 tỷ đồng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến hết ngày 29-4, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 13,91 tỷ đồng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Một khách hàng ở TP. Nha Trang được giải ngân vốn vay nhà ở xã hội  trong sáng 29-4.

Một khách hàng ở TP. Nha Trang được giải ngân vốn vay nhà ở xã hội trong sáng 29-4.


Cụ thể, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 12,8 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 1,1 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội; 10 triệu đồng cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến.


Theo quyết định của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11, chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được phân bổ 40 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 58,9 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến 2,2 tỷ đồng.


H.DUNG