Sẽ phát động Ngày gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo

Thứ Năm, 21/04/2022, 22:49 [GMT+7]

Sẽ phát động Ngày gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể vừa ban hành kế hoạch liên tịch phối hợp triển khai phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết:

 

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Khánh Hòa


- Chương trình phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực tài chính bổ sung nguồn vốn tín dụng CSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm mục đích vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH để chung tay tạo lập nguồn vốn dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.


- Xin ông cho biết đối tượng tham gia, hình thức gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo?


- Đối tượng tham gia chương trình là các tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động tại Việt Nam; cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện gửi tiền tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật.

 

Một hộ nghèo ở xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) chăm sóc vườn xoài  được gây dựng từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Một hộ nghèo ở xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) chăm sóc vườn xoài được gây dựng từ nguồn vốn tín dụng chính sách.


Các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tại địa điểm tổ chức lễ phát động hoặc tại trụ sở chính của NHCSXH tỉnh, huyện và 136 điểm giao dịch cố định tại xã, phường, thị trấn.


Lãi suất tiền gửi áp dụng theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH tại thời điểm gửi tiền. Loại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng trở lên hiện nay là 5,5%/năm.


Mục tiêu chương trình đặt ra trong năm 2022, huy động được 60 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân 20 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 20 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 10 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 10 tỷ đồng.


- NHCSXH tỉnh và các hội, đoàn thể đã triển khai công tác phối hợp như thế nào để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, thưa ông?


- Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, dự kiến vào ngày 10-5. Tại cấp huyện, các đơn vị hội, đoàn thể và phòng giao dịch NHCSXH tổ chức lễ phát động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.


Để chương trình “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” có sự lan tỏa, nhận được sự quan tâm của tổ chức, cá nhân, NHCSXH sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể. Trong kế hoạch liên tịch về việc triển khai chương trình phối hợp giữa NHCSXH với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của từng đơn vị, đoàn thể cũng được phân công cụ thể. Theo đó, Tỉnh đoàn là đơn vị phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và NHCSXH tỉnh để tổ chức lễ phát động; đầu mối trong việc xây dựng kịch bản, phân công, bố trí lực lượng tham gia lễ phát động; gửi thư ngỏ tới các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Các tổ chức hội, đoàn thể chỉ đạo hội, đoàn thể cấp huyện phối hợp với NHCSXH cùng cấp tổ chức lễ phát động tại huyện (có sự tham gia của hội, đoàn thể cấp xã); vận động hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hưởng ứng tham gia; phân công cán bộ phối hợp với Tỉnh đoàn và NHCSXH trong việc thực hiện theo dõi các tổ chức, cá nhân tham gia để phục vụ công tác sơ kết, tổng kết của NHCSXH.


NHCSXH tỉnh sẽ phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chương trình này nhằm thu hút sự quan tâm và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức của đợt phát động theo từng đơn vị hội, đoàn thể phục vụ công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu tham gia “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.


- Xin cảm ơn ông!


MAI HOÀNG (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích