Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm: Tổ chức phát vay và thu hồi nợ tại xã Cam Phước Tây

Thứ Tư, 20/04/2022, 05:41 [GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm: Tổ chức phát vay và thu hồi nợ tại xã Cam Phước Tây

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm vừa tổ chức phát vay và thu hồi nợ tại xã Cam Phước Tây.


Xã Cam Phước Tây hiện có 23 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.125 hộ vay. Tính đến nay, tổng dư nợ của xã hơn 50 tỷ đồng; doanh số thu nợ trên địa bàn xã đợt này hơn 1,8 tỷ đồng với 53 hộ vay. Doanh số cho vay hơn 5 tỷ đồng với 114 trường hợp; trong đó, cho vay hộ nghèo, cận nghèo hơn 4 tỷ đồng với 59 hộ vay, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 435 triệu đồng với 10 hộ vay và cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn 900 triệu đồng với 45 hộ vay.


Dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân 400 triệu đồng của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Nguồn vốn này được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giao cho huyện Cam Lâm là 6 tỷ đồng.


Hoa Linh

 

.

các thông tin tiện ích