11:04, 13/04/2022

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh: Giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho các đối tượng vay

Vừa qua, tại điểm giao dịch xã đảo Vạn Thạnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh phối hợp với UBND xã và các hội, đoàn thể tổ chức giao dịch, giải ngân các chương trình vốn vay tới hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Vừa qua, tại điểm giao dịch xã đảo Vạn Thạnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh phối hợp với UBND xã và các hội, đoàn thể tổ chức giao dịch, giải ngân các chương trình vốn vay tới hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.


Tại điểm giao dịch, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho các đối tượng vay thuộc nhiều chương trình như: Cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm vùng khó khăn và cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên. Mỗi trường hợp được vay từ 30 đến 50 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi tùy theo đối tượng vay trong thời gian 36 tháng.


Thông qua việc giải ngân nguồn vốn vay này sẽ giúp các đối tượng chính sách trên địa bàn xã duy trì và mở rộng mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống.


HOÀI DUY