KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY TÁI THÀNH LẬP HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC (1-4-1990 - 1-4-2022)

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng phục vụ

Thứ Sáu, 01/04/2022, 00:12 [GMT+7]

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng phục vụ

Trong suốt 32 năm kể từ khi tái thành lập (1-4-1990 – 1-4-2022), hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn khẳng định vị thế, vai trò của ngành được giữ trọng trách quản lý ngân quỹ quốc gia. Cùng với sự lớn mạnh của cả hệ thống, những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã từng bước chuyển mình theo từng giai đoạn phát triển, ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.


Đẩy mạnh cải cách hành chính


Những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính (CCHC) và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 nhiệm vụ tổng thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Riêng năm 2021, KBNN Khánh Hòa đã hoàn thành tốt chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2021, KBNN Khánh Hòa được UBND tỉnh xếp hạng tốt về CCHC; chỉ số CCHC đạt 95,72 %, tăng 7,5% so với năm 2020; là đơn vị đứng thứ hai về CCHC trong khối các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.


Triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN, thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 6 ngân hàng thương mại một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, để tập trung nhanh nguồn thu NSNN, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện mở tài khoản thanh toán ngoại tệ USD tại Vietcombank Khánh Hòa. Với thủ tục nộp tiền vào NSNN theo phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế và KBNN, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24/7), tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN.


Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - Thanh toán song phương điện tử. Việc liên thông đã đáp ứng kịp thời và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đây, với mỗi hồ sơ chứng từ, công chức kế toán của kho bạc phải thực hiện nhập số liệu thủ công từ hệ thống Dịch vụ công trực tuyến sang TABMIS; còn hiện nay, với việc liên thông 3 hệ thống này, kế toán không phải thực hiện các thao tác đó nữa. Theo đó, các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên Dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thanh toán song phương với ngân hàng thương mại; sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, kế toán trưởng và lãnh đạo kho bạc ký duyệt trên chương trình Dịch vụ công trực tuyến, chứng từ được tự động liên kết sang giao diện TABMIS, thanh toán song phương điện tử và tự động chuyển sang ngân hàng thương mại mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây… Thực hiện tốt liên thông các ứng dụng nghiệp vụ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thuận tiện cho cả người dân, doanh nghiệp và công chức KBNN, nhất là tránh được các sai sót về con số khi nhập số liệu thủ công. Nhờ đó, bảo đảm cho các công chức kiểm soát chi có điều kiện, thời gian kiểm tra các khoản chi một cách chặt chẽ, đầy đủ, kỹ lưỡng, tránh các rủi ro xảy ra; đồng thời cập nhật, cung cấp kịp thời, chính xác số liệu thu, chi NSNN qua KBNN, giúp cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách…

 

Giao dịch tại bộ phận một cửa của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.
Giao dịch tại bộ phận một cửa của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.


Quan tâm xây dựng đội ngũ công chức

 

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;  Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Nhiều năm đơn vị được Bộ Tài chính tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN đã có thành tích trong công tác KBNN.

Những năm qua, KBNN Khánh Hòa đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Hàng tháng, thông qua tổ chức sinh hoạt chi bộ, cơ quan và đoàn thể, đơn vị đã phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành để đảng viên, công chức nắm vững và chấp hành; thường xuyên quán triệt và giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức. Hàng năm, KBNN Khánh Hòa chủ động dành kinh phí cho công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới cho cán bộ, công chức. Chỉ riêng năm 2021, đơn vị bố trí cho 393 công chức tham gia các lớp tập huấn trực tuyến bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ như: kiểm soát chi, kế toán, tổ chức cán bộ và công tác hỗ trợ dịch vụ công tại tỉnh nhằm nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ chuyên môn phát sinh, áp dụng nhanh, hiệu quả vào công việc. Đến nay, đội ngũ công chức của đơn vị được bố trí đảm bảo đúng vị trí việc làm. Xác định tính trung thực, liêm khiết là yêu cầu hàng đầu của công chức ngành kho bạc, hàng năm, KBNN Khánh Hòa phát động phong trào “Gương người tốt, việc tốt”; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ trong toàn thể công chức đơn vị.


Cùng với đó, KBNN Khánh Hòa luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch dự toán, quyết toán kinh phí được cấp; qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, công chức. Đồng thời, tạo điều kiện môi trường làm việc để công chức phát huy tối đa năng lực. Nhờ chăm lo bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đến nay, đội ngũ công chức KBNN Khánh Hòa đã có ý thức học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị; phong cách làm việc nghiêm túc và ứng xử văn minh, khiêm tốn với đồng nghiệp, đại diện tổ chức, cá nhân giao dịch; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, trách nhiệm nhằm thực hiện mục tiêu chung của ngành.


Hình ảnh công chức KBNN tận tụy làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ… để đảm bảo “kho bạc không nghỉ”, đảm bảo dòng chảy ngân sách lưu thông trong mọi tình huống, cung cấp số liệu chính xác, sớm nhất cho lãnh đạo KBNN, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp đã làm sáng hơn nét “Văn minh, văn hóa nghề kho bạc”  trong thực thi công vụ.


NGUYỄN ĐỨC MẠO

 

.

các thông tin tiện ích