10:03, 03/03/2022

Huy động vốn tăng 15,43%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết tháng 2, huy động vốn toàn tỉnh ước được 100.650 tỷ đồng, tăng 15,43% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam được 98.690 tỷ đồng, tăng 15,24%; huy động bằng ngoại tệ được 1.960 tỷ đồng, tăng 26,13% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết tháng 2, huy động vốn toàn tỉnh ước được 100.650 tỷ đồng, tăng 15,43% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam được 98.690 tỷ đồng, tăng 15,24%; huy động bằng ngoại tệ được 1.960 tỷ đồng, tăng 26,13% so với cùng kỳ.


Đến cuối tháng 2, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước được 104.320 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm ước đạt 26.521 tỷ đồng. Vốn tín dụng tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.


M.HOÀNG