Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa: Dư nợ cho vay hơn 73,8 tỷ đồng

Thứ Ba, 26/04/2022, 23:07 [GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa: Dư nợ cho vay hơn 73,8 tỷ đồng

Sáng 26-4, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ninh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ II (2022 - 2026).


Tính đến ngày 31-12-2021, nguồn vốn hoạt động của Quỹ TDND Ninh Hòa hơn 92,4 tỷ đồng, tăng hơn 22,8 tỷ đồng so với năm 2020. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2021 đạt hơn 73,8 tỷ đồng (chiếm 100% tổng sử dụng vốn), không phát sinh nợ quá hạn; kết quả kinh doanh năm 2021 có lãi hơn 597 triệu đồng. Đến cuối nhiệm kỳ I (2017 - 2021), tổng số thành viên của quỹ tín dụng là 1.149 thành viên, tăng 122% so với cuối năm 2017.


Nhiệm kỳ II, quỹ tiếp tục tăng cường công tác phát triển thành viên mới; có chính sách vận động, khuyến khích, thu hút thành viên và khách hàng gửi tiền, điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi và phương pháp trả lãi tiền gửi linh hoạt phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và thị trường tiền tệ trên địa bàn. Đồng thời, phát triển mở rộng các hình thức và đối tượng cho vay, tuyên truyền vận động khách hàng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả…


Tại đại hội, quỹ đã kết nạp 45 thành viên mới, có 65 thành viên xin ra và rút vốn. Ông Nguyễn Tấn Lực tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Ninh Hòa nhiệm kỳ II.


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích