09:04, 28/04/2022

Triển khai cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy vi tính: Khẩn trương giải ngân nguồn vốn vay

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các nội dung theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó khẩn trương giải ngân cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các nội dung theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó khẩn trương giải ngân cho học sinh, sinh viên (HS-SV) vay vốn mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.


Kịp thời giao vốn


Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chương trình cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến được giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 2,2 tỷ đồng. Cụ thể, Hội sở tỉnh được giao 200 triệu đồng; TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa, mỗi đơn vị 300 triệu đồng; huyện Vạn Ninh 500 triệu đồng; huyện Cam Lâm 400 triệu đồng; hai huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

 

Ngân hàng  Chính sách  xã hội tỉnh  giải ngân vốn vay cho hộ nghèo  tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân vốn vay cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang.


Ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh cho biết, NHCSXH Trung ương cũng đã phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thành công. Đây là nguồn vốn triển khai cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11, trong đó bao gồm chương trình cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến. Vì vậy, hiện nay, chương trình đã có vốn và NHCSXH tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp tổ chức giải ngân ngay trong những ngày cuối tháng 4 để kịp thời đáp ứng nhu cầu của đối tượng chính sách. Trước đó, NHCSXH Trung ương đã ban hành Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. NHCSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch cấp huyện căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh để triển khai cho vay kịp thời; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền để các đối tượng thuộc diện hưởng nắm bắt được thông tin chương trình.


Mỗi học sinh, sinh viên vay tối đa 10 triệu đồng


Theo lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh, đối tượng được vay vốn chương trình là HS đang theo học các cấp tiểu học, THCS, THPT và HS-SV đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. HS-SV là thành viên của gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19). Đồng thời, những HS-SV này không có máy tính thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.


Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng, với lãi suất 1,2%/năm, được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, webcam, microphone. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với SV trực tiếp đứng tên vay vốn, tại thời điểm vay vốn, nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học. Việc cho vay được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của HS-SV là người đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH; trường hợp đã đủ 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH nơi cư trú...


Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, gia hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện báo cáo, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, trường học rà soát nắm bắt nhu cầu vốn theo các đối tượng quy định. Việc cho vay của NHCSXH được thực hiện theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay.


MAI HOÀNG