Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Thứ Tư, 20/11/2019, 22:36 [GMT+7]

Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86 quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghi định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2020.


Theo đó, nghị định quy định mức vốn pháp định đối với ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng, ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng, ngân hàng hợp tác xã 3.000 tỷ đồng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu đô la Mỹ (USD), công ty tài chính 500 tỷ đồng, công ty cho thuê tài chính 150 tỷ đồng, tổ chức tài chính vi mô 5 tỷ đồng, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn 500 triệu đồng; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường, liên xã, liên xã phường, liên phường 1 tỷ đồng.


Tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định nêu trên kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định, chậm nhất vào ngày 30-6-2021.


N.D

.

các thông tin tiện ích