Tăng cường thanh toán trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thứ Tư, 20/11/2019, 22:19 [GMT+7]

Tăng cường thanh toán trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thanh toán dịch vụ chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.


Theo đó, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng dịch vụ chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế khuyến khích tăng nhanh số lượng người sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức tốt cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện an ninh, bảo mật đáp ứng yêu cầu của người dùng. BHXH tỉnh thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo kế hoạch; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài chính, kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc chấp hành quy định tài chính, kế toán, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả…


Tính đến hết tháng 8-2019, số tiền chi trả trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng mới đạt 23,5%; số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mới đạt 43,43%; số người nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 48,73%; số người nhận trợ cấp BHXH ngắn hạn đạt 14,96%…


V.G

.

các thông tin tiện ích