Gần 51.600 khách hàng vay đăng ký tài khoản

Thứ Hai, 18/11/2019, 21:12 [GMT+7]

Gần 51.600 khách hàng vay đăng ký tài khoản

Ngày 18-11, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau 3 tháng triển khai vận hành Cổng thông tin kết nối khách hàng vay, đến nay, đã có 51.568 khách hàng vay đăng ký tài khoản, trong đó 80% khách hàng vay đã đăng ký nhu cầu qua cổng thông tin. Một số tổ chức tín dụng đã giới thiệu các sản phẩm tín dụng để người dân và doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện đăng ký gần 800 tài khoản khai thác nhu cầu vay cho cán bộ tín dụng.


Cổng thông tin kết nối khách hàng vay vận hành từ ngày 7-6-2019, để kết nối khách hàng vay và tổ chức tín dụng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng thông tin, CIC đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp cận cổng thông tin để kịp hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng vay phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phối hợp giới thiệu rộng rãi về cổng thông tin. Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc đăng ký tài khoản khai thác nhu cầu vay, thường xuyên khai thác thông tin nhu cầu vay và kết nối khách hàng vay có nhu cầu, trường hợp từ chối cho vay phải thông tin kịp thời để khách hàng vay biết lý do; chủ động cập nhật, bổ sung các gói sản phẩm tín dụng kịp thời để khách hàng có nguồn thông tin tham khảo và lựa chọn sản phẩm vay phù hợp.


K.N

.

các thông tin tiện ích