Giải ngân 19,5 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Thứ Năm, 22/03/2018, 20:59 [GMT+7]

Giải ngân 19,5 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Ngày 21-3, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân 2,3 tỷ đồng cho gần 200 hộ dân xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang. Nguồn vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và chương trình nước sạch vệ sinh, môi trường. Đến nay, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Thái khoảng 17 tỷ đồng.
 
  
Giải ngân vốn vay tại xã Vĩnh Thái.
Giải ngân vốn vay tại xã Vĩnh Thái.
 
 
Đợt này, TP. Nha Trang được phân bổ 19,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Dự kiến, thành phố sẽ hoàn thành giải ngân trong tháng 4. Đến ngày 20-3, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên toàn thành phố đạt 316 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường lớn nhất với 137,3 tỷ đồng, còn lại là các chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, một phần nhỏ cho vay hoàn lương và đấu nối nước thải.
 
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích