Cam Lâm:

Dư nợ vốn tín dụng chính sách đạt gần 327,6 tỷ đồng

Thứ Hai, 12/03/2018, 22:22 [GMT+7]

Dư nợ vốn tín dụng chính sách đạt gần 327,6 tỷ đồng

Đến hết tháng 2, dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đạt gần 327,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay từ chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường chiếm tỷ trọng lớn nhất (29% tổng dư nợ, tương đương hơn 96 tỷ đồng); tiếp đó là các chương trình cho vay vốn đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ nghèo (theo Nghị định 78 của Chính phủ). Trong đó, nhờ nguồn vốn vay từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, toàn huyện đã xây được 1.000 công trình giếng nước và nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Ngoài nguồn vốn quay vòng tại địa phương, hàng năm, Trung ương đều bổ sung thêm cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm hơn 10 tỷ đồng cho chương trình này.

 

Cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng  chính sách xã hội Cam Lâm giao dịch với người dân.

Cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Lâm giao dịch với người dân.


KHÁNH TÂM


 

.

các thông tin tiện ích