11:03, 15/03/2018

Ngành Ngân hàng Khánh Hòa giữ vững sự tăng trưởng

Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp đơn vị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp đơn vị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


- Thưa ông, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã đạt thành tích xuất sắc toàn diện, xin ông cho biết kết quả nổi bật đơn vị đạt được trong những năm qua?

 


- Những năm qua, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa luôn triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời đến các tổ chức tín dụng (TCTD) và đối tượng liên quan các chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam. Trong đó, tập trung chỉ đạo các TCTD thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; hoạt động NH an toàn, hiệu quả. Trên cơ sở đó, chi nhánh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH của NH Trung ương đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi nhánh và của ngành, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến hoạt động NH và phát triển KT-XH của tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thị trường tiền tệ và báo cáo kịp thời Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời.


Bên cạnh đó, chi nhánh đã tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động của các TCTD. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm của các TCTD, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo các TCTD chấp hành, tuân thủ các quy định của Nhà nước và của ngành. NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ NH, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trên địa bàn; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ngoại hối, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép, hoạt động quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định...


Những năm qua, hoạt động NH Khánh Hòa luôn phát triển ổn định, an toàn, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương. Nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay luôn tăng trưởng mạnh qua từng năm; chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu giảm dần và ở mức thấp. Đến cuối năm 2017, tổng vốn huy động đạt 73.832 tỷ đồng, tăng 15,99% so với đầu năm; dư nợ cho vay 66.539 tỷ đồng, tăng 29,06%; doanh số cho vay năm 2017 đạt 128.076 tỷ đồng, tăng 29%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,6% tổng dư nợ. NH Khánh Hòa đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế để đẩy mạnh đầu tư tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh và từng bước nâng cao đời sống nhân dân; tích cực triển khai các giải pháp thực hiện các nghị quyết của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn NH, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống người dân, nâng cao uy tín của hệ thống NH.


- Phát huy kết quả đạt được, để giữ vững sự tăng trưởng mạnh, ổn định và an toàn của ngành NH Khánh Hòa trong thời gian tới, theo ông cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào?


- Thời gian tới, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH trên địa bàn; thực hiện tốt vai trò đầu mối nắm bắt, giải quyết, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH. Bên cạnh đó, chỉ đạo các TCTD thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH của NHNN; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh, các giải pháp tại Nghị quyết 42 của Quốc hội để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; đảm bảo duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu của toàn địa bàn dưới 3%. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác thanh tra giám sát hoạt động của các TCTD. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán; đảm bảo các hoạt động thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu trên địa bàn…


Các TCTD thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN; theo sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh để phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt, các TCTD chủ động rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ tối đa cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vốn vay, cho vay mới,… thực hiện các biện pháp xử lý nợ, giúp khách hàng khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất…


- Xin cảm ơn ông!


KHÁNH NINH (Thực hiện)