Triển khai Chiến lược cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Thứ Hai, 01/08/2022, 21:02 [GMT+7]

Triển khai Chiến lược cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, phổ biến nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh trước ngày 20-8.
 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban thành quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt đạt hơn 70%; chăn nuôi hơn 60%; nuôi trồng thủy sản đạt hơn 90%; đánh bắt, bảo quản trên tàu cá đạt hơn 95%; các khâu làm đất, giống, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống cháy rừng, khai thác vận chuyển gỗ và lâm sản đạt hơn 30%; cấp - tiêu nước, gom và thu hoạch muối, vận chuyển muối đạt hơn 90%.
 
 
H.Đ
.

các thông tin tiện ích