08:08, 01/08/2022

Tháng 7, toàn tỉnh phát hiện 7 vụ phá rừng

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong tháng 7-2022, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7 vụ phá rừng tại các huyện: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Cam Lâm.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong tháng 7-2022, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7 vụ phá rừng tại các huyện: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Cam Lâm.


Cụ thể, huyện Khánh Vĩnh phát hiện 1 vụ phá rừng sản xuất, với diện tích bị phá 2.701m2 ở xã Khánh Thượng, thuộc lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa. Huyện Khánh Sơn phát hiện 5 vụ phá rừng tại 2 xã Thành Sơn và Ba Cụm Bắc, thuộc lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, diện tích bị phá 800m2 và 21 cây thông bị ken gốc. Tại huyện Cam Lâm, phát hiện 1 vụ phá rừng phòng hộ tại xã Cam Tân, thuộc lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, với diện tích bị phá tới 36.680m2.


Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh những đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.


B.L