Chống buôn lậu, gian lận, hàng giả trong thương mại điện tử

Chủ Nhật, 31/07/2022, 21:12 [GMT+7]

Chống buôn lậu, gian lận, hàng giả trong thương mại điện tử

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Văn bản số 3986, ngày 28-6-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, bảo đảm theo đúng quy định. Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện văn bản số 3986; tổng hợp kết quả, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Cục Quản lý thị trường tỉnh.
 
Minh Hồng 
 
.

các thông tin tiện ích