08:08, 01/08/2022

Toàn tỉnh Khánh Hòa đã trồng 46,55 ha rừng

Thời gian qua, tuy chưa phải mùa vụ trồng rừng tập trung nhưng tranh thủ thời tiết mưa nhiều, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trồng mới 46,55ha rừng tập trung và 10,42 nghìn cây phân tán.

Thời gian qua, tuy chưa phải mùa vụ trồng rừng tập trung nhưng tranh thủ thời tiết mưa nhiều, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trồng mới 46,55ha rừng tập trung và 10,42 nghìn cây phân tán.


Được biết, theo kế hoạch trồng rừng năm 2022, mục tiêu toàn tỉnh trồng mới 739ha rừng tập trung, 957 nghìn cây phân tán và hơn 222ha rừng ngập mặn. Để chuẩn bị tốt cho mùa vụ trồng rừng tập trung từ giữa tháng 9 đến tháng 11, các đơn vị đã chuẩn bị được 20 nghìn cây giống, phát dọn chuẩn bị hiện trường trồng rừng... Bên cạnh đó, thực hiện công tác lâm sinh phát triển rừng, các đơn vị chủ rừng tiến hành chăm sóc hơn 992ha rừng chưa khép tán; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên, rừng ngập mặn.


Đối với khai thác lâm sản, từ đầu năm đến nay, các đơn vị chủ rừng nhà nước đã khai thác được hơn 13.358m3 gỗ rừng trồng, hơn 588 ster củi, khai thác tận thu từ rừng tự nhiên hơn 843m3 gỗ.


H.L