Nha Trang: Triển khai thực hiện phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Năm, 11/08/2022, 20:44 [GMT+7]

Nha Trang: Triển khai thực hiện phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành phố.


Theo đó, mục tiêu của thành phố là phát triển thương mại tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao uy tín, chất lượng hàng Việt Nam, tạo tiền đề hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và thế giới; cơ cấu lại thương mại theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa phương thức kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, các chủ thể tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng bình quân 7 - 10%/năm; đẩy mạnh thương mại điện tử, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại. Giai đoạn 2031- 2045, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng bình quân 10 - 12%/năm; thương mại điện tử đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại...


Hồng Minh

.

các thông tin tiện ích