11:08, 08/08/2022

Có 91 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chưa được cấp giấy chứng nhận

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, đến nay, trong số 207 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trong toàn tỉnh, có 116 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (28 cơ sở sản xuất giống, 88 cơ sở ương dưỡng giống).

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản, đến nay, trong số 207 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trong toàn tỉnh, có 116 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (28 cơ sở sản xuất giống, 88 cơ sở ương dưỡng giống). Chi cục đã cập nhật thông tin các cơ sở đủ điều kiện vào phần mềm quản lý “Cơ sở dữ liệu giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản” thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.


Đối với 91 cơ sở còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận là do không có giấy đăng ký kinh doanh, một số cơ sở tạm nghỉ chưa hoạt động trở lại (1 cơ sở sản xuất giống sá sùng, 1 cơ sở sản xuất giống cá rô phi, diêu hồng và 89 cơ sở ương dưỡng giống tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm hùm, ngao, hàu…). Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có) trong thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, ương dưỡng, lưu thông, sử dụng giống thủy sản…


H.L