10:08, 07/08/2022

Chỉ số công nghiệp tăng hơn 70%

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 70,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 78,38%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 41,3%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,26%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,31%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 70,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 78,38%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 41,3%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,26%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,31%.


Lũy kế 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 22,17% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất và đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp, với mức tăng 23,16%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 22,05%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,04%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,63%.


Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các lĩnh vực có chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 52,96%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 37,18%; sản xuất trang phục tăng 33,53%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 24,32%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 24,18%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 23%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 21,47%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 15,59%. Chỉ số sản xuất công nghiệp một số ngành giảm như: In ấn giảm 5,39%; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 0,99%.


ĐÌNH LÂM