10:06, 30/06/2022

6 tháng, thu ngân sách tăng 17,6% so với cùng kỳ

Chiều 30-6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị có 63 điểm cầu tại các cục thuế và 413 điểm cầu tại các chi cục thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Chiều 30-6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị có 63 điểm cầu tại các cục thuế và 413 điểm cầu tại các chi cục thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị.


Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm do ngành Thuế quản lý ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 16.245 tỷ đồng… Tại Khánh Hòa, tổng thu nội địa đạt hơn 6.643 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán pháp lệnh, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đến ngày 30-6, tổng số tiền nợ thuế ước tính hơn 1.391 tỷ đồng, tăng 44,5 tỷ đồng, tăng 3,3% so với thời điểm 31-12-2021.


Tại hội nghị, Tổng cục Thuế đề ra 8 nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Bên cạnh bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế tiếp tục rà soát thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế; xây dựng cơ sở pháp lý, giải pháp đồng bộ để chuyển đổi dữ liệu mã số thuế của người nộp thuế sang sử dụng mã định danh cá nhân...


H.DUNG