01:06, 29/06/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa nghiệp vụ quản lý thu - chi ngân sách

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị nộp, sử dụng ngân sách đúng quy định.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị nộp, sử dụng ngân sách đúng quy định.


Đẩy mạnh thanh toán song phương điện tử


Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã triển khai nhiều dự án hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền, tài sản nhà nước.

 

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa cập nhật số liệu thu ngân sách nhà nước.

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa cập nhật số liệu thu ngân sách nhà nước.


Kể từ khi triển khai Hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) vào năm 2009, KBNN Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quản lý NSNN, đồng thời đảm bảo báo cáo số liệu kịp thời, chính xác để hỗ trợ các sở, ngành trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh điều hành NSNN. Đối với công tác tập trung các khoản thu NSNN, Dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp thu; khắc phục những tồn tại về số liệu báo cáo giữa các cơ quan thu và KBNN. Nhờ đó, số liệu thu NSNN giữa các cơ quan thu, KBNN, tài chính được kết xuất cho kết quả chính xác cao và thống nhất.


Bên cạnh đó, KBNN Khánh Hòa triển khai phương thức thanh toán song phương điện tử với 4 ngân hàng thương mại (Agribank Khánh Hòa, BIDV Khánh Hòa, Vietcombank Khánh Hòa, VietinBank Khánh Hòa). Sự phối hợp này đã cải thiện đáng kể chất lượng công tác kế toán, thanh toán của KBNN, góp phần đẩy nhanh quá trình điện tử hóa công tác giao dịch giữa KBNN và ngân hàng thương mại nói chung, của KBNN nói riêng trong quá trình thanh toán, chi trả; tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN; giúp cho công tác quản lý ngân quỹ của KBNN thuận tiện.


Thực hiện hiệu quả phối hợp thu ngân sách nhà nước


Để tập trung nhanh nguồn thu NSNN, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện mở tài khoản thanh toán ngoại tệ USD tại Vietcombank Khánh Hòa; bổ sung thu qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đồng thời, đẩy mạnh thu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cổng dịch vụ công của cơ quan thu; qua ATM, Internet banking, mobile banking, qua các điểm chấp nhận thẻ (POS) của các ngân hàng thương mại… Cùng với đó, triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế và KBNN. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…


Phát huy những lợi thế trong việc phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại, đến nay, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 8 chi nhánh ngân hàng gồm: VietinBank Khánh Hòa, BIDV Khánh Hòa, Agribank Khánh Hòa, Vietcombank Khánh Hòa, MB Khánh Hòa, SeABank Nha Trang, SHB Khánh Hòa và LienVietPostBank Khánh Hòa. Số thu NSNN đã thực hiện qua các ngân hàng thương mại được KBNN Khánh Hòa ủy nhiệm thu theo phương thức điện tử đạt 100%.


Công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN Khánh Hòa và các ngân hàng thương mại nói trên đã giúp cho toàn bộ khoản thu NSNN qua ngân hàng sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản của KBNN tại ngân hàng; bảo đảm tập trung kịp thời vào NSNN và thông tin về khoản thu được truyền sang Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đầy đủ, nhanh chóng, an toàn, thuận lợi. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; với thủ tục nộp tiền vào NSNN không quá 5 phút theo phương thức điện tử, gia tăng tiện tích và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN.


NGUYỄN ĐỨC MẠO