09:01, 20/01/2021

Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số PCI

Ngày 20-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phân tích chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2019 và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ngày 20-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phân tích chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2019 và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận.


Năm 2019, chỉ số PCI Khánh Hòa đạt 65,37 điểm, tăng 0,95 điểm so với năm 2018 và xếp hạng 29/63 tỉnh, thành, giảm 12 bậc. So với năm 2018, có 5 chỉ số thành phần tăng bậc, gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, đào tạo lao động; 5 chỉ số giảm bậc, gồm: Gia nhập thị trường, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của chính quyền, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Kết quả khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp trong năm 2019 cho thấy, doanh nghiệp đánh giá về chất lượng phục vụ môi trường kinh doanh của tỉnh còn một số mặt chưa tốt, thể hiện ở các chỉ số thành phần tụt giảm.


Ông Lê Hữu Hoàng kết luận, sắp tới, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác và ban hành chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ trong chương trình hành động phải cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai chi tiết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa sẽ lọt vào top 15 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI dẫn đầu cả nước.


V.K