11:01, 19/01/2021

Khánh Sơn: Giai đoạn 2019 - 2020, có 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Khánh Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2019 - 2020.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Khánh Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2019 - 2020.


2 năm qua, huyện Khánh Sơn đã đầu tư 953 triệu đồng triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tổ chức 4 lớp tập huấn cho các chủ thể tham gia chương trình. Kết quả, toàn huyện có 10 sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình OCOP và đều được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao. Trong đó, năm 2019 có 7 sản phẩm (bao gồm 6 sản phẩm sầu riêng và 1 sản phẩm mía tím) của hợp tác xã, tổ hợp tác tại các xã; năm 2020 có 3 sản phẩm sầu riêng của các tổ hợp tác trồng sầu riêng trên địa bàn.


Hội nghị đã trao giấy chứng nhận của UBND tỉnh cho các chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận và xếp hạng 3 sao giai đoạn 2019 - 2020.


Giai đoạn 2021 - 2025, huyện tiếp tục tham gia 3 sản phẩm OCOP gồm: Sầu riêng, bưởi da xanh, chuối.


Đinh Luận